Datai

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Paweł Konarzewski


Datai (dataj)
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny - Jiangxi

(formacja Zhoutian)

Czas
252 201 145
66

ok. 96-90 Ma
późna kreda (cenoman-turon)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Thyreophora

Ankylosauria

Ankylosauridae

Ankylosaurinae

Datai.png
Rekonstrukcja przyżyciowa Datai. Autor: UnexpectedDinoLesson [3]
Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Datai to przedstawiciel Ankylosauridae żyjący na terenie dzisiejszych Chin w późnej kredzie. Został on opisany w 2024 roku przez Xinga i współpracowników. Datai jest ważnym odkryciem, ponieważ wypełnia lukę ewolucyjną między wczesnymi azjatyckimi ankylozaurynami jak Crichtonpelta i Jinyunpelta oraz bardziej zaawansowanymi jak Pinacosaurus. Hipotezę tą potwierdzają analizy filogenetyczne. Opisywany rodzaj zwiększa również różnorodność późnokredowej fauny dinozaurów w południowo-wschodnich Chinach.

Materiał kopalny

Zachowane szkielety Datai tkwiące w skale. Źródło: Xing i in., 2024 [1]

Holotyp (YLSNHM 01002) to czaszka, 4 kręgi grzbietowe oraz 4 dystalne ogonowe, żebra, obręcz barkowa, niekompletne kości przedniej lewej kończyny, częściowa lewa kość biodrowa, dystalna część prawej kości udowej oraz osteodermy.

Paratyp (YLSNHM 01003) obejmuje czaszkę, serię kręgów szyjnych oraz 5 grzbietowych, niekompletne obręcze barkowe, dystalną część kości ramiennej, bliższe części kości promieniowej i łokciowej oraz osteodermy.

Obydwa okazy zostały odnalezione w 2016 roku.

Budowa

Zachowanie czaszki Datai. Źródło: Xing i in., 2024 [2]

Datai ogólną budową ciała nie odbiegał od reszty ankylozaurynów. Był to powolny roślinożerca mający ciało pokryte kostnym pancerzem oraz ogon zakończony kostną buławą. Datai miał unikatową budowę czaszki oraz osteoderm na szyi. Cechą charakterystyczną omawianego dinozaura była obecność dwóch rogów na kości jarzmowej lub kwadratowo-jarzmowej.

Systematyka

Autorzy opisu przeprowadzili analizy filogenetyczne na podstawie dwóch różnych zestawów matryc z określonymi cechami. Pierwszy zestaw bazował na pracy Zhenga i in. (2018), w której usunęli 14 taksonów, a drugi na publikacji Ravena i in. (2023) z pominiętymi 34 taksonami. Xing i wspólnicy (2024) w pierwszej analizie otrzymali Datai jako wczesnego ankylozauryna bardziej zaawansowanego od Crichtonpelta i Jinyunpelta, zaś w drugiej - takson siostrzany dla rodzaju Pinacosaurus.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Datai to połączenie ostatniej sylaby chińskiego wyrazu tongda (rozumieć lub być rozsądnym) oraz antai (stabilny) z transkrypcji języka chińskiego zwanej pinyin. Epitet gatunkowy yingliangis nawiązuje do grupy Yingliang.

Spis gatunków

Datai Xing, Niu, Mallon i Miyashita, 2024
D. yingliangis Xing, Niu, Mallon i Miyashita, 2024

Bibliografia

Xing, L., Niu, K., Mallon, J. & Miyashita, T. (2024). "A new armored dinosaur with double cheek horns from the early Late Cretaceous of southeastern China". Vertebrate Anatomy Morphology Palaeontology. 11 doi:10.18435/vamp29396.