Jiangshanosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Kamil Kamiński


Jiangshanosaurus
Długość ok. 11 m
Masa ok. 2,5 t
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny, Zhejiang

dolne warstwy formacji Jinhua

Czas
252 201 145
66

ok.105 Ma
wczesna kreda (alb)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Somphospondyli

Jiangshanosaurus lixianensis zmnh006.JPG
Zrekonstruowany szkielet Autor zdjecia: Shallowell

Wstęp

Jiangshanosaurus to rodzaj niewielkiego zauropoda, który żył pod koniec wczesnej kredy na terenie dzisiejszych Chin. Został on opisany w 2001 r. przez Tanga i współpracowników.

Etymologia

Nazwa Jiangshanosaurus pochodzi od okręgu Jingshan w chińskiej prowincji Zhejiang oraz greckiego sauros („gad”, „jaszczur”). Epitet gatunkowy wywodzi się od miejscowości Lixian.

Materiał kopalny

Holotyp (ZMNH M1322) to fragmnetaryczny szkielet pozaczaszkowy, obejmujący 5 środkowych i tylnych kręgów grzbietowych, 2 przednie kręgi ogonowe, lewą kość łopatkowo-kruczą, częściowe kości łonowe i kulszowe oraz trzon lewej kości udowej .

Budowa i filogeneza

Niewielka ilość szczątków Jiangshanosaurus utrudnia dokładne odtworzenie jego wyglądu i oszacowanie rozmiarów. Można jednak zakładać, że był to stosunkowo niewielki zauropod, który ogólnym pokrojem ciała nie odbiegał zasadniczo od innych bazalnych przedstawicieli kladu Somphospondyli, a różnił się od nich jedynie szczegółami budowy kręgów, obręczy barkowej i miednicy (Mannion i in., 2019)

Tang i in. (2001) oraz późniejsi autorzy z reguły uznawali Jiangshanosaurus za przedstawiciela Titanosauria. Jednak Mannion i in. (2019) wykazali niemal całkowity brak cech typowych dla tego kladu i postulowali bardziej bazalną pozycję tego dinozaura, jako członka Somphospondyli.

Spis gatunków

Jiangshanosaurus Tang, Kang, Jin, Wei i Wei, 2001
J. lixianensis Tang, Kang, Jin, Wei i Wei, 2001

Bibliografia

Feng Tang, Xi-Min Kang, Xing-Sheng Jin, Feng Wei, Wei-Tang Wu (2001). "A New Sauropod Dinosaur of Cretaceous From Jiangshan, Zhejiang Province". Vertebrata PalAsiatica. 39. 4. 272–281

Mannion, P.D., Upchurch, P., Jin, X., Zheng, W. (2019). “New information on the Cretaceous sauropod dinosaurs of Zhejiang Province, China: impact on Laurasian titanosauriform phylogeny and biogeography. Royal Society Open Science. 6(8): 191057. [[1]].

Paul, G.S. (2010). "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University.