Patagopelta

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Paweł Konarzewski
Korekta: Michał Siedlecki


Patagopelta (patagopelta)
Długość ok. 2,2 m
Dieta roślinożerny
Miejsce Argentyna - Patagonia

(formacja Allen)

Czas
252 201 145
66

ok. 73-69 Ma
późna kreda (kampanmastrycht)

Systematyka Dinosauria

Ornithischia

Thyreophora

Ankylosauria

? Nodosauridae/? Parankylosauria

? Nodosaurinae

Patagopelta into the water.png
Rekonstrukcja przyżyciowa Patagopelta. Autor: Gabriel Díaz Yantén [1]

Wstęp

Patagopelta to prawdopodobny nodozauryd żyjący w Argentynie na przełomie kampanu i mastrychtu (późna kreda). Jest to drugi ważny takson ankylozaura pochodzący z Ameryki Południowej.

Materiał kopalny

Holotyp MPCA-SM-78 to fragment tarczki kręgu szyjnego (ang. cervical half-ring element)

Paratypy stanowią różne osteodermy, ząb, kręgi grzbietowe i ogonowe oraz kości udowe.

Materiał przypisany MACN-PV-RN 1149 to pięć osteoderm.

Budowa

Patagopelta była niewielkim dinozaurem pancernych dorównującym rozmiarami Struthiosaurus. Jej ciało pokrywały liczne osteodermy, jednak na końcu ogona nie znajdowała się kostna buława. Od swoich kuzynów różniła się unikalną budową tarczek szyjnych oraz kości udowych. Według autorów opisu miała silnie rozwinięte mięśnie na przedniej powierzchni kości udowej.

Systematyka

Analiza filogenetyczna umieściła patagopeltę jako członka kladu Nodosaurinae w obrębie nodozaurydów, jako stosunkowo bliskiego krewniaka texasetesa (Riguetti i in., 2022). Jednakże nowe szczątki późnokredowych ankylozaurów z Patagonii wskazują, że patagopelta mogła być o wiele bardziej bazalnym ankylozaurem w obrębie kladu Parankylosauria, obejmującego ankylozaury z terenów dawnej Gondwany (Agnolín i in., 2024)

Etymologia

Nazwa rodzajowa Patagopelta to połączenie słowa patago odnoszącego się do miejsca odnalezienia szczątków dinozaura oraz greckiego wyrazu pelta znaczącego "tarcza". Epitet gatunkowy cristata (z języka łacińskiego) oznacza "grzebień". Nawiązuje on do dużych grzebieni znajdujących się na osteodermach szyjnych i kości udowej.

Spis gatunków

Patagopelta Riguetti, Pereda-Suberbiola, Ponce, Salgado, Apesteguía, Rozadilla i Arbour, 2022
P. cristata Riguetti, Pereda-Suberbiola, Ponce, Salgado, Apesteguía, Rozadilla i Arbour, 2022

Bibliografia

Agnolín, F. L., Álvarez Herrera, G., Rolando, M. A., Motta, M.; Rozadilla, S., Verdiquio, L., D'Angelo, J. S.; Moyano-Paz, D., Varela, A. N., Sterli, J., Bogan, S., Miner, S., Moreno, R., Ana, Muñoz, G.; Isasi, M. P. & Novas, F. E. (2024). "Fossil vertebrates from the Cerro Fortaleza Formation (Upper Cretaceous), Santa Cruz Province, Argentina". Cretaceous Research. 154. 105735. doi:10.1016/j.cretres.2023.105735

Riguetti, F., Pereda-Suberbiola, X., Ponce, D., Salgado, L., Apesteguía, S., Rozadilla, S., & Arbour, V. (2022). "A new small-bodied ankylosaurian dinosaur from the Upper Cretaceous of North Patagonia (Río Negro Province, Argentina)". Journal of Systematic Palaeontology. 20(1): 1-33, 2137441. doi:10.1080/14772019.2022.2137441