Sonidosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Szymon Jagusztyn, Maciej Ziegler
Korekta: Paweł Konarzewski


Sonidosaurus (sonidozaur)
Długość 10,1 m
Wysokość 2,1 m (w ramionach)
Masa 3,3 t
Dieta roślinożerny
Miejsce Chiny - Mongolia Wewnętrzna

(formacja Iren Dabasu)

Czas
252 201 145
66

ok. 96 Ma
późna kreda (cenoman)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Macronaria

Somphospondyli

Titanosauria

Lithostrothia

Sonidosaurus.jpg
Zrekonstruowany szkieletu Sonidosaurus. Fot. Machairo [1]
Mapa znalezisk
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Sonidozaur to rodzaj niewielkiego zauropoda żyjącego na terenach współczesnych Chin w późnej kredzie

Etymologia

Nazwa rodzajowa nawiązuje do chińskiego okręgu autonomicznego Sonid i oznacza "jaszczur z Sonid". Epitet gatunkowy odnosi się do Saihaongobi, miejscowości w Mongolii Wewnętrznej, gdzie odkryto skamieniałości sonidozaura.

Materiał kopalny

Holotyp LH V 0010 stanowi częściowy szkielet zachowujący pięć kręgów grzbietowych, ostatni kręg krzyżowy, jeden przedni kręg ogonowy, kilka żeber grzbietowych, jeden szewron z przedniej części ogona, lewa i prawa część biodra, fragmentaryczna lewa kość łonowa i obie kości kulszowe.

Anatomia

Sonidosaurus charakteryzował się następującymi autapomorfiami: grzbiet schodzący w dół na postzygapofizie, dodatkowa blaszka pomiędzy blaszkami na prezygapofizie, dwa głębokie rowki na tylnej stronie żebra ogonowego, pneumatyczna kość biodrowa i pionowy grzebień na szypułce kości łonowej (Xu i in., 2006)

Paleobiologia

Osady z formacji Iren Dabasu sugerują występowanie dolin rzecznych z rozlewiskami o obfitej roślinności. Dane palinologiczne wskazują na dużą różnorodność roślin okrytonasiennych i nagonasiennych. Odnaleziono wiele skamieniałości dinozaurów roślinożernych w korycie rzeki i osadach zalewowych (Van Itterbeeck i in., 2005). Sonidozaur był niewiele większy niż współczesny mu Gigantoraptor. Zagrożeniem dla żyjących tam zwierząt był Alectrosaurus. Na ternach formacji Iren Dabasu żyły również ornitomimozaury, terizinozaurydy, hadrozauroidy i troodontydy.

Spis gatunków

Sonidosaurus Xu, Zhang, Tan, Zhao i Tan, 2006
S. saihangoabiensis Xu, Zhang, Tan, Zhao i Tan, 2006

Bibliografia

Averianov, A., & Sues, H. D. (2017). "Review of Cretaceous sauropod dinosaurs from Central Asia". Cretaceous Research, 69, 184-197. doi:10.1016/j.cretres.2016.09.006

Guo, Z. X., Shi, Y. P., Yang, Y. T., Jiang, S. Q., Li, L. B., & Zhao, Z. G. (2018). "Inversion of the Erlian Basin (NE China) in the early Late Cretaceous: Implications for the collision of the Okhotomorsk Block with East Asia". Journal of Asian Earth Sciences, 154, 49-66. doi:10.1016/j.jseaes.2017.12.007

Molina-Pérez, R. & Larramendi, A. (2020) "Dinosaur Facts and Figures: The Sauropods and Other Sauropodomorphs" wyd. Princeton University Press.

Van Itterbeeck, J., Horne, D. J., Bultynck, P., & Vandenberghe, N. (2005). "Stratigraphy and palaeoenvironment of the dinosaur-bearing Upper Cretaceous Iren Dabasu Formation, Inner Mongolia, People's Republic of China". Cretaceous Research, 26(4), 699-725. doi:10.1016/j.cretres.2005.03.004

Xing, X., Xiaohong, Z., Qingwei, T., Xijin, Z., & Lin, T. (2006). "A new titanosaurian sauropod from Late Cretaceous of Nei Mongol, China". Acta Geologica Sinica‐English Edition, 80(1), 20-26. doi:10.1111/j.1755-6724.2006.tb00790.x