Bellusaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański

Tomasz Sokołowski

Łukasz Czepiński

Sebastian Oziemski

Maciej Pindakiewicz

Kamil Kamiński


Bellusaurus (belluzaur)
Długość: 4,8 m (osobnik młodociany)
Masa: 0,5 t (osobnik młodociany)
Miejsce występowania: Chiny - prowincja Syczuan

formacja Shishugou

Czas występowania 161,2-155,7 Ma

środkowa jura (oksford)

Systematyka Dinosauria

Saurischia

Sauropodomorpha

Sauropoda

Eusauropoda

? Neosauropoda / Mamenchisauridae

? Macronaria

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…
Bellusaurus-v1.jpg

Rekonstrukcja szkieletu. Autor: Debivort [1]

Wstęp

Bellusaurus to rodzaj zauropoda żyjącego na terenie dzisiejszych Chin (prowincja Syczuan). Egzystował na tych terenach w środkowej jurze, ok. 161,2-155,7 milionów lat temu.

Materiał kopalny

Odnaleziono 17 niekompletnych szkieletów tego zauropoda. Wszystkie osobniki są w stadium młodocianym, tzn. nie osiągnęły maksymalnych rozmiarów.

Lokalizacja odkryć

Skamieniałości tego dinozaura długoszyjego zostały znalezione w osadach formacji Shishugou (wcześniej znana jako Wucaiwan). Szczątki spoczywały w północno-wschodniej części basenu Junggar w Chinach (prowincja Syczuan).

Pozycja systematyczna

Bellusaurus to monotypowy rodzaj zauropoda (należy do niego tylko jeden gatunek). Wg Upchurcha i in. (2004) jest bazalnym przedstawicielem kladu Macronaria wraz z Atlasaurus i Jobaria. Z kolei Michael Mortimer uważa go nieoficjalnie za przedstawiciela jedynie Eusauropoda, do kladu którego należy wiele środkowo i późnojurajskich zauropodów z Chin, jak np. Mamenchisaurus, Omeisaurus, czy Shunosaurus. Istniały także podejrzenia, że Bellusaurus to młody osobnik Klamelisaurus (Paul, 2010). Jednak Moore i in. (2018) wykazali znaczące różnice w budowie szkieletu pozaczaszkowego belluzaura i klamelizaura, stanowczo odrzucając synonimikę tych rodzajów. Wg Moore'a i in. (2023) Bellusaurus może być młodocianym mamenchizaurydem. Wykazuje on bowiem kilka cech charakterystycznych dla tego kladu, np. przednio rozwidlone żebra szyjne.

Budowa i rozmiary

Bellusaurus ze względu na odnalezione skamieniałe szczątki jedynie osobników młodocianych, nie możemy być pewni co do jego ostatecznie uformowanych cech anatomicznych. Podobnie jak Shunosaurus był raczej krótkoszyim zauropodem. Jeżeli belluzaur jest rzeczywiście młodym okazem klamelizaura, to wg Paula (2010) mógłby dorosnąć do 15 metrów długości i 5 ton wagi.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Bellusaurus znaczy dosłownie "piękny jaszczur". Epitet gatunkowy sui być może honoruje kogoś o nazwisku Su.

Spis gatunków

Bellusaurus Dong, 1990
?= Klamelisaurus Zhao, 1993
B. sui Dong, 1990

Wybrana bibliografia

Moore, A. J., Mo, J., Clark, J. M. & Xu, X. (2018). Cranial anatomy of Bellusaurus sui (Dinosauria: Eusauropoda) from the Middle–Late Jurassic Shishugou Formation of northwest China and a review of sauropod cranial ontogeny. PeerJ, 6, e4881. doi:10.7717/peerj.4881.

Moore, A.J., Barrett, P.M., Upchurch, P., Liao, C.; Ye, Y., Hao, B., Xu, X. (2023). "Re-assessment of the Late Jurassic eusauropod Mamenchisaurus sinocanadorum Russell and Zheng, 1993, and the evolution of exceptionally long necks in mamenchisaurids". Journal of Systematic Palaeontology. 21 (1). doi:10.1080/14772019.2023.2171818.

Upchurch, P., Barrett, P.M., Dodson, P.: Sauropoda. [w]: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press, 2004.

http://home.comcast.net/~eoraptor/Sauropodomorph%20cladogram.html

Paul, G.S., (2010) – "The Princeton Field Guide To Dinosaurs".