Moabosaurus

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj

Autor: Korekta:
Marcin Szermański, Tomasz Skawiński Maciej Ziegler, Mateusz Tałanda


Moabosaurus (moabozaur)
Długość: ok. 10 m
Masa: ? t
Miejsce występowania: USA – Utah
Czas występowania ok. 125 Ma

wczesna kreda (wczesny apt)

Systematyka Dinosauria

Sauropodomorpha

Sauropoda

? Neosauropoda / ? Turiasauria

? Macronaria

Colored Fig 36 Moabo Skeleton.png

Rekonstrukcja Moabosaurus utahensis z czaszką Camarasaurus.

Źródło: Britt i in., 2017.

Mapa znalezisk:
Wczytywanie mapy…

Wstęp

Moabosaurus to kredowy zauropod z terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jego skamieniałe szczątki spoczywały w dolnokredowych skałach, a znaleziska dokonano ok. 20 km na północny zachód od miasta Moab w stanie Utah.

Pokrewieństwo

Moabozaur to przedstawiciel kladu Neosauropoda, prawdopodobnie należący do Macronaria. Jego pozycja filogenetyczna jest jednak trudna do ustalenia. W niektórych analizach Britta i in. (2017) – w zależności od użytej macierzy – występuje jako członek grupy Titanosauriformes i Somphospondyli lub najbardziej bazalny przedstawiciel Diplodocoidea. Autorzy wskazują jednak na pewne cechy kręgów niezgodne z przynależnością do Titanosauriformes.

Z kolei Royo-Torres i in. (2017) uważają go za członka grupy Turiasauria, zauropodów nie należących do Neosauropoda.

Materiał kopalny i rozmiary

Holotyp BYU 14387 to 3 kręgi grzbietowe, z których 2 były artykułowane.

Do moabozaura przypisano również wiele niekompletnego materiału kopalnego – łącznie 70 okazów, jednak z pewnością składało się na nie znacznie mniej osobników (znaleziono 18 puszek mózgowych i 38 kości ramiennych). Britt i in. (2017) wskazują na dużą zmienność poszczególnych kości. Ze względu na jej ciągłość interpretują ją jako przejaw dymorfizmu płciowego lub zwykłej zmienności międzyosobniczej.

Naukowcy pokusili się o zrekonstruowanie całego szkieletu z wyżej wymienionych elementów. Szkielet składający się z holotypu i materiału przypisanego (oraz czaszki należącej do Camarasaurus) mierzy 9,75 m długości. Największa kość udowa ma 150 cm długości, a ramienna – 130 cm. Nie wiadomo jednak, czy należały do w pełni dojrzałych zwierząt. Ponadto odkryto szczątki osobników juwenilnych.

Etymologia

Nazwa rodzajowa Moabosaurus znaczy "jaszczur z Moab" – miasta, nieopodal którego natrafiono na jego holotyp. Epitet gatunkowy utahensis odwołuje się zaś do stanu Utah.

Spis gatunków

Moabosaurus Britt, Scheetz, Whiting i Wilhite, 2017
M. utahensis Britt, Scheetz, Whiting i Wilhite, 2017

Bibliografia

Britt, B.B., Scheetz, R.D., Whiting, M.F. & Wilhite, D.R. (2017) "Moabosaurus utahensis, n. gen., n. sp., A New Sauropod From The Early Cretaceous (Aptian) of North America". Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan. 32 (11): 189–243. [1]

Royo-Torres, R., Upchurch, P., Kirkland, J.I., DeBlieux, D.D., Foster, J.R., Cobos, A. & Alcalá, L. (2017) "Descendants of the Jurassic turiasaurs from Iberia found refuge in the Early Cretaceous of western USA". Scientific Reports. 7: 14311. doi:10.1038/s41598-017-14677-2